Verloning en voorschot
De eerste verloningsperiode zal waarschijnlijk een ‘gebroken’ verloning zijn, waarna de perioden 4 volle weken zijn. Voorschot nodig? Bel ons even en wij regelen het!

Urendeclaraties
Deze vul je in en laat je ondertekenen door eindverantwoordelijke. Uiterlijk maandag mail je deze ingescand naar Meddo.

Vaste baan of tijdelijk?
Meddo werft voor vaste banen of met de intentie tot een vaste baan. Deze periode kun je voor beide partijen beschouwen als een proefperiode, waarin zowel jij als het bedrijf nagaat of dit écht de baan is die je wilt hebben.

Vakantiereserveringen
De reserveringen voor 2018?
Vakantiedagen          10,39%
Feestdagen                  2,60%
Kort verzuim              0,60%
Vakantiegeld              8,00%
Deze percentages komen op het brutoloon en je vindt ze onderaan op de je loonstrook.

Dokter en tandarts
Deze uren declareer je niet. In je vakantiegeld-reservering is een bedrag voor feestdagen en ´kort verzuim’ opgenomen voor dit soort kort verzuim, wij betalen dit hieruit zoveel mogelijk door.

Ziekte
Ingeval van ziekte, melden wij je ziek bij het UWV. Bij ziekte moet je zowel je werkgever als Meddo bellen (voor 09.30 uur) en moet bekend zijn waar je wordt verpleegd. Lees de informatie die het UWV per brief toestuurt, zorgvuldig door en meld je bij het UWV (via de Beter Melder: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/betermelden.aspx) wanneer je weer aan het werk gaat.

Wachtdagen
De eerste twee dagen zijn ‘wachtdagen’ die niet worden vergoed maar waarvoor je een wachtdagcompensatie ontvangt op het brutoloon. Vanaf de derde dag heb je recht op een ziektewetuitkering van 90% van het bruto uurloon. Deze wordt direct door UWV (70%) en Centraal Beheer (aanvullend tot 90%) uitgekeerd. Zijn er vragen of problemen met de ziekte-uitkering, bel ons dan en wij volgen het bij het UWV op.

Vakantiegeld afrekening
Na de uitzendperiode volgt de eindafrekening. Dat betekent dat je het tegoed dat je hebt opgebouwd aan vakantiegeld- en vakantiedagen krijgt uitgekeerd, een week na je laatste verloning.

Vakantiedagen
Wij betalen zoveel mogelijk van de vakantiedagen uit je reserve door wanneer je vrij neemt. Dit is fiscaal veel voordeliger. Neem je vrij, zet het dan op de urendeclaratie. Wil je het liever opsparen i.p.v. laten doorbetalen, meldt dit ons dan even.

Reiskosten
Reiskosten worden 100% vergoed. Geef ons na aanvang zo snel mogelijk de volledige kosten door zodat wij deze direct kunnen vergoeden.

Verloning per week/4 weken:
Verloning en betaling salaris eenmaal per 4 weken

Verloningsdata per 4 weken:
Het salaris wordt eens per 4 weken op dinsdag vóór 15.30 uur overgeboekt.